Logo IKIM

logo_only

Warna PUTIH, KUNING dan BIRU adalah warna korporat IKIM

PUTIH

Melambangkan sikap dimana pelajar diibaratkan kain putih yang ingin menuntut ilmu dengan hati yang suci.

KUNING

Melambangkan kemahiran yang akan dimiliki oleh pelajar sekiranya mereka belajar di Institut.

BIRU

Melambangkan perpaduan dan kerjasama antara pelatih dan tenaga pengajar.

BENTUK SEGITIGA

Melambangkan hubungan antara pelatih, pengajar dan pengurusan.

BENTUK SEPARA OVAL

Melambangkan abiliti pelatih/pelajar.

BENTUK BULAT

Melambangkan pembentukkan tenaga mahir.