Misi & Visi IKIM

MISI

Memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pelajar untuk memperbaiki taraf hidup mereka seterusnya menghasilkan modal insan yang profesional dan berkualiti.

VISI

Institusi Kemahiran yang berdaya saing di peringkat glokal.